Registrera konto

Fyll i formuläret nedan och tryck på "Nästa".

Information

Den här siten låter användare start, avsluta och betala för laddning av elfordon via dator, mobil, smartphone eller annat enhet. Användare som inte använt tjänsten på 12 månader räknas som inaktiva. Kontot kommer därefter att tas bort Inom APCOA Parking Sverige AB är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vårt bolags verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att följa GDPR-förordningen (EU), 2016/679 och behandlar den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av APCOA Parkering Sverige AB eller av någon annan för APCOA Parking Sverige AB räkning vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

För mer information besök https://www.apcoa.se/integritetspolicy/

Kontakt

Apcoa Parking Sverige AB
Årstaängsvägen 21B
100 74 Stockholm
Tel: +46 8 55 63 06 70
E-post: info@apcoa.se
Org.nr: 556439-7478